Waylima Sangun Jaya

Kham Andan Jejama

Belajakh Pubalah

Pubalah Butangguh Jama Jukhagan atau si di Tuhakon

> Petugas Penyambung Lidah

Kheji pai hani Pengikhan Bandakh Makhga Beliawan..

semangkungni Sikin dua ngilumahap ngalam pukha Jama pusikam, yu khupa khupane kindua haga pubalah pai sekhenik jama pusikam sipa daiya khia kinjuk di undangan kham ji khadu dapok dicawakon khadu nyemuka unyin, kantu bang nyaman kantu wat diantakhani si mangkung nyemuka, kekalau mak jadi ngebani kik kham ti penah dalih lapah.

sesuai khia kinjuk di waktu kham je khadu nunjuk kon jam….. jadi makhe benokhne sikindua haga  butangguh jama Pusikam haga napok kon acara kham dilom bingi sinji..khena daiya…

> Jukhagan

Na yaya (Adokne si PPL) Beliyawan.khadu nyelingakh moneh Sikindua dija atas samban pubalah pusikam tekhhadao sikindua dija sipa daiya isi samban pubalah sina jeno,  yu khupa khupane khia kinjuk di undangan kham ji khadu dapok dicawakon khadu nyemuka unyin, kantu bang nyaman kantu wat diantakhani si mangkung nyemuka, kekalau mak jadi ngebani kik kham ti penah dalih lapah.sesuai khia kinjuk di waktu kham je khadu nunjuk kon jam…..sihane pusikam.
jadi makhe benokhne Pusikam haga butangguh khetinela jama Sikindua haga napok kon acara kham dilom bingi sinji
Na yaya (Adokne si PPL) Beliyawan. Api sihaga timbal sikindua dija kik kok sangon khadu togok acarane yu Makha sia. 

Iklan

3 Tanggapan to “Belajakh Pubalah”

 1. hary said

  Tali pekhatti
  Mahaf ngalampukha

  Jama pekhbatin sunyin

  Sai dunggak induh sai didoh

  Sunyin-unyinni sai wat dija

  Pebalahanni sai tuha

  Saya cococok di kelasa

  Lain ki saking haga

  Kattu sai tuha mak dija

  Sai pitokh lagi midokh

  Sai pandai mak tinakai

  Mula ya sikin dua

  sai ditunjuk cawa dija

  tabik pun ngalampukha

  sai ngukha haga segata

  segata cawa saka

  khadu lamon sai lupa

  Khaji day a pikni

  Minak-muakhi sunyinni

  Unyin-unyinni sai wat dija

  Kham khua jong muakhi

  haga ngicik pai cutik

  sanga patoh pun khua

  cawa tuppak di ajong disan

  api mak makhi khiya

  ajo tali pekhatti gelakhni

  mitcik lagi sai bisa

  kidang mak ulah dia

  kattu ya mak lagi

  atti sekhta penahanni

  jakni kham muakhi dija

  benor ni munih disan

  mulang di sikam roppok

  haga ngawawillahkon tangguh

  sanga patoh pun sinna

  haga disapa pai da ya

  tuppak lawanni cawa

  ram rua jong muari

  nyamukakon cerita

  ngehadapni ram roppok

  muakhi sai wat dija

  mittar kanjak jenganan

  wat pai da ya tanyitcing

  najin mawat tenyating

  hanjak sikam jak ija

  hanekan sekedar cutik

  kiteliyak kon di tian

  hebos serta mehaos

  sayuk serba kurang

  lain munih da ya ajong

  kinjuk cawane pantun:

  tipanton titaroton

  tilokkon mak tikeni

  mane barang tembeli

  lain da ya ki raiya

  wat induh mawat

  hanekan senna ya

  lamon macam khinci na

  rukuk dilam bukkusan

  tih kancakne gula

  kipak laju di susu

  sennalah sifat kelawan dalil

  tanda patci sikam dua

  mittar kanjak jenganan

  pudatong sai ratong

  kiriman sai mak dija

  benor ni munih disan da ya

  kik kak ya mak lagi

  tungguanni

  nabik haga butappa

  laju bukusur

  alimmu bane

  ajong di san pai da ya

  ngaji mak ngattoni

  nerima pudatong sikam sinna

  telaju di sekiman

  putit perit kegitcit

  handakulu cakak dulu

  damai ram ane punai

  mak dapok ane cotcok

  kecici lapah ngaji

  patak nawai sekula

  lapah kanjak jengan

  tuppak di kedamaian

  tehabu di kelungu

  ngalas di teratas

  ngeluppak sabahluppak

  merissa pekon kusa

  laju di terbaya

  cerabus jak tanggamus

  teliyu mid wai jelai

  tahanggayos di baros

  sembahyang pasar madang

  aru pedama suku

  sengabah sanga pekon

  kipak laju di perbatin

  sai batin sikam roppok

  haga ngawillahkon tangguh

  sanga patoh pun rua

  benorni munih disan

  mulang disikin dua

  lagi kala di nana

  jak pissan mit pindua

  bukuis butakkis

  butulak busasanda

  nyawakon mak kuwawa

  lattaran mak biasa

  min telu sampaimu pak

  ngucakkon cawa nulak

  lima nam laju pitu

  ngucakkon mawat tahu

  lattaran mak buguru

  ditimbal tian roppok

  lagi kala di nana

  ikok pisai wait pengramban kuta

  sai pandai mak tikitai

  bijaksana mak dija

  si ngong-ngon mak di pekon

  radu cakak mit darak

  sai pittor lagi midor

  si nalam lagi pedam

  perajurit mawat mit

  mula si bugu kanggu teliba di sikam dua

  cambai diri pai ne wai, hani

  helaune tutukon pai

  kak riya paku sara

  bilang pun juga cawa

  sanga patoh rua sinna

  ucak ni tian sai mak dija

  lagi kala di nana

  kuangon kon sikin dua

  cawa temondo munih

  mak rang layane kena

  ki haga nunggu di raiya

  sanggitah mawat pandai

  ngelebonkon pinakai

  adat cara jak saka

  sanggitah mawat tahu

  ngelebonkon pi ranggu

  adat cara sai radu

  ki mak ya haga jadi pilih

  jadi pekeran munih

  adat cara jak tumbai

  sai hattak sai hanggani

  sekakirane munih

  sai hatta sai hangganni

  sekakirane mingan

  mulang di sikin dua

  tekejut tekacah

  mamang hati

  sikam roppok jak ngakuk

  anak bai kutti roppok

  dibambangko anak bagas sikin dua

  lain munih haga guai gurau

  akkat mittar ngelajar

  atawa ki ya wat haga

  pik an ni sai barih

  lain da ya ki raiya

  anak bai kutti roppok sinna

  diakuk anak meranai sikam roppok

  haga guai gatti nyawa ulun tuha ni

  metudau pai da ya duduk ni

  metudau sinna lain munih ki mak dacok

  mulang di tiyuh dija

  sinji sangun jenganni

  rangni mak serta bapakni

  kanjak kala di nana

  wat pai da ya bilang bingi ulahhadan khani

  buluppat di jemahat

  tekokoh bulimban bulan

  mawat kung pai da ya

  sikam jak nyamuka kon cakha

  cakha sai patut bukena

  tattat ketutuk ne adat

  pinakai hanjak tumbai

  anak bai tulang dulun

  lain munih da ya

  ki mak kuangonkon sikin dua

  ya bangga sumba rana

  luahne panggus mamus

  lain da ya ki raiya

  mulang di sikam roppok

  lagi kala di nana

  ruwat serta meromot

  palangan liwan pura

  mulang disikin dua

  lagi kala sakano

  kekalau bingi sinji

  bingi tulus menjadi

  bingi munyaian sunyinni

  putawok-tawok ajo

  gelarne kicik tuha

  haga pai daya sikam bukenalan

  sippa pai da ya sai tutur ulun tuha

  kipak laju si tutur uppu

  apilagi ki si tutur kuari

  sai patut haga di basani

  anak butting kutti roppok

  haga munih sikam pandai

  dibilangan serta rikinanni

  pusabaian ram dija

  babai kedengan bakas

  bukuhni sikam roppok

  haga se inong-inongan so sia

  nyaman kattu lumanai

  alan dia kak nanti

  jimoh kelawan sawaini

  sikam roppok putawok-tawok

  putungga di rang laya

  atau di pa ya pok jenganni juga

  mawat kung da ya sikam roppok

  dacok se enong-enongan

  ki ya mawat kung ditunjukkonni

  muakhi sai dija

  kala debingi sinji

  alim mu ba ni adik disan pai da ya

  ngebenokh kon tangguh salah

  nyambung tangguh ki kurang

  ngurangi tangguh ki liyu

  ki nyin ya jadi patut

  Ajong

  ram rua jong muari

  haga ngicik pai da ya

  sanga patoh pun rua

  cawa tuppak di ajong disan

  api mak mari raiya

  ajo da ya tikkuk serta higuk-an ni tian roppok

  sai mungura lagi kala di jinna

  halok da ya radu pista kippak mak lestari

  hanekan sekedar cutik

  hanekan senno ki teliyak kon di hulun

  hebos serta ne haos

  sayuk seraba ni kurang

  lain munih da ya adik

  ki telok kippak mani tipanjuk

  mane barang tembeli

  lain da ya ki raiya

  injuk pattun ne hulun

  “wat gassa tepa nipis

  halok talam ya tiku

  di atas ne pulambaran

  piring bu susun-susun”

  benor ni munih disan

  ki kak ya mak lagi

  atti serta penahanni lagi

  jak pihak ni ram kuari

  raiya ki injukni

  Kattu ya lagi luah

  ngasi pai da ya tipenah

  Kattu ya lagi duwai

  ngasih pai da ya tikitai

  kattu ya lagi manjau

  ngasih pai da ya ti urau

  benor ni munih ki ya sitatti mawat lagi

  si tenan radu disan

  radu pista kippak mani lestari

  kak unyin ni mulang di saya dija

  nabik haga butappa

  kippak laju bukusur

  alim mu ba ni di adik disan pai da ya

  Adik

  duli da ya di adik disan pai da ya

  haga rang tuppak ni tangguh

  isi kedalih ratti

  jama ni ram muari seunyinni

  kattu ya mak nyalah

  mak nyapang cempalani

  hati ram muari sai dija

  haga pai da ya sikam roppok pandai di rupane

  anak ruyangni ram roppok sinna

  nyaman kattu alan dia

  kak natti putungga di ranglaya

  mawat kung pandai da nginong ya

  Among

  rajjo pai da ya pik ne

  ajo among

  sikam dikayun kepala battu

  terus laju di baya ni

  ngattak kon mi gulai

  serta babuwak buhahama

  ngelawan ram muari si wat dija

  tandane guai ram so togok di rani sinji

  harap haga kilu terima

  jamma ni ram muari sai dija

  raiya kinjuk tamong pai daya

  rang tuppakni cawa

 2. mantap…maka muncullah para seniman-seniman baru disekitaran lampung,,khususnya dalam dunia pubalah,, 🙂
  nice posting

 3. putrimanja said

  helau puuuuuuuu……….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: